İsim hakkı sorgulama nasıl yapılır, marka tescil kriterlerin neler olduğunu ve buna göre marka sorgulama nasıl yapılacağı video anlatımı eşliğinde anlatılmaktadır. Bilhassa marka sorgulama, araştırma ve incelemelerini  konusunda uzman biri tarafından yapılmasını öneriyoruz.

Marka sorgulama, 
 yeni başvuru yapılacak marka isimlerinin, daha önce tescilli aynı/benzer ve/veya iltibas niteliğinde markaların olup olmadığının sorgulaması demektir. 

Ancak marka araştırma yapılırken, daha önceden tescilli markalar ile sonradan başvuru yapılacak olan marka isimlerinin  önce ayırt edici nitelikleri belirlenmektedir. En önemlisi kelime ve logo kombinasyonundan oluşturulmuş karma marka işaretlerinin bütünün yarattığı izlenim belirlenmektedir. Dahası asli ve baskın unsurunun belirlenmesi, gerekmektedir. Ez cümle anlamsal, kavramsal ve sesçil benzerlikler vb. bir çok detayın incelenmesi gerekmektedir.

Etkin Patent olarak, önce re’sen ve/veya itiraz üzerine ret riski belirlenmektedir. Sonrasında dava konusu olması halinde muhtemel sonuçlar irdelenmektedir. En önemlisi şirket isimleri veya firma isimlerine üçüncü taraflarca olası itirazları bertaraf edebilecek yenilikçi çözümler geliştirilmektedir. Velhasıl tüm detaylar irdelendikten sonra başvuru yapılmaktadır.

Marka sorgulama nasıl yapılır.Bu arada en azından ön eleme yapmak için öncelikle yukarıdaki videoyu izleyerek, marka tescil sorgulamanın nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, aşağıdaki linklerden Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde daha önce başvuru ve tescili markaların kayıtları olduğu veritabanı üzerinde marka araştırma yapabilir, daha önce yapılmış başvuruları ise dosya takibi seçeneğinden başvuru numarasını yazarak başvurunuzu takip edebilirsiniz.


Bu işlemlerden sonra nihai olarak karar verdiğiniz marka veya şirket isimlerini bu kez konusunda uzman marka ve patent vekilleri ve danışmanlarından incelemesini talep edebilirsiniz. 

Ön eleme için marka sorgulaması işlemi yapmadan önce mutlaka bu yazımızın tamamının incelenmesini öneriyoruz.

Aşağıdaki linklerden en azından ön eleme yapmak için  TÜRKPATENT veritabanı üzerinde marka sorgulama, araştırma ve inceleme yapabilirsiniz.

Konu BaşlıklarıLinkler
Marka Sorgulama TIKLAYINIZ   
Patent SorgulamaTIKLAYINIZ
Tasarım Tescil SorgulamaTIKLAYINIZ
Marka Tescil Araştırma TIKLAYINIZ
Yurtdışı Patent SorgulamaTIKLAYINIZ


Marka tescil öncesi  şirket isimleri (Ticaret Unvanı) ve/veya marka isimlerinin olası re’sen ret riskleri, olası itiraz üzerine ret riskleri  ve/veya bir şekilde tescil edilse dahi sonradan açılacak hükümsüzlük/İptal davaları olası risk ve muhtemel sonuçları için uzmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

MARKA TESCİL SORGULAMA NASIL YAPILIR

Öncelikle Marka Tescil Sorgulama yapacağınız marka isminin asli ve baskın unsurun ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Daha sonra şimdi veya sonra markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerin gruplarının listelendiği marka tescil sınıflarıbelirlenmelidir.

Dahası ve en önemlisi tescil başvurusu yapılacak marka isminin ayırt edici niteliklerinin düşük/yüksek olup olmadığı mutlaka işin uzmanı tarafından belirlenmelidir. Ayrıca marka başvuruları iki şekilde incelemeye tabi tutulmaktadır.

Birincisi aynı ve/veya ayniyet derecesinde benzer olması halinde re’sen reddedilmekte, ikincisi ise karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratacak niteliklerde olması halinde itiraz halinde incelemeye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla başvuru öncesi öncelikle bu kriterler gözetilerek marka tescil sorgulama yapılmalıdır.

Bu inceleme ve değerlendirmeyi de konusunda uzman marka vekillerince yapılması halinde sorunsuz  bir şekilde  tescil edileceği gibi sonradan olası telafisi güç zararlar da önlenmiş olacaktır. 

Aşağıda yazılı birbirleri ile benzer bütün sorularınızı, BU LİNKİ tıkladıktan sonra açılacak olan marka sorgulama formu üzerindeki ilgili alanlara marka ismi, numarası, kodu vs yazarak önceden tescilli markaların sicil kayıtlarına erişebilir, dosyanın ne durumda olduğunu, haciz, itiraz dahil dosya üzerindeki tüm işlemleri ve süreçleri inceleyebilirsiniz.

Linki tıkladıktan sonra;

“Marka Araştırma” formunda yazılı “Marka Adı” kutucuğuna marka ismini yazarak, daha önceden tescilli markalar arasında sorgulama ve  inceleme yapabilirsiniz.

Yine “Marka Araştırma” formunda yazılı “Firma Adı” bölümüne şahıs veya şirketlerin isimlerini yazarak, bu firmalar adına daha önceden tescilli markaların olup olmadığını inceleyebilirsiniz.

 Aynı linkteki “Dosya Takibi” ni tıkladıktan sonra açılacak formdaki “Başvuru No”, “Tescil No” , “Uluslararası Tescil No” ve “Evrak No” kutucuğuna ilgili numaraları yazarak, önceden  marka sicilindeki kayıtlı bilgilere erişebilirsiniz.

İSİM HAKKI SORGULAMA

Marka adı oldukça düşük maliyetlerle tescille koruma altına alındığında bir başkasının kullanımı engellendiği gibi, satış ve pazarlama aksiyonlarında da önemli kazançlar sağlamaktadır. 


İsim hakkı sorgulama yapacağınız marka adı, şirket ismi (Unvan) ile aynı olabilir ancak; sonradan bir şekilde markanın itibarının zedelenmesi halinde telafisi mümkün iken, şirket isminin yeniden değişmesi telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gibi firmaları çok zor durumda bırakılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Onun için marka ile şirket isminin aynı olmamasını öneriyoruz.

Dolayısıyla isim hakkı sorgulama işlemi yapılmadan önce öncelikle buna karar verilmesi gerekmektedir. Bu arada ticaret unvanında kullanılan isimler yasal bir hak oluşturmaktadır.


Ancak unvandaki asli unsur olan isim bir başka marka ile iltibas oluşturmamalı ve olduğu gibi kullanılmalıdır. Yani bütünüyle kullanılan ticaret unvanı yasal bir hakkın kullanımı olarak kabul edilir, ancak unvandaki kök ismin tek başına ve marka niteliğinde kullanılması ve bu ismin başkası adına  tescilli olması halinde tecavüz niteliğinde kullanım olarak kabul edilecektir.  

Marka İsmi Araştırma

Yukarıdaki linklerden, Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent)  veritabanı üzerinden marka ismi sorgulama ve araştırma yaparak en azından tescili düşünülen marka ismi ile önceden tescilli markalarının aynısının var olup olmadığını inceleyerek ön eleme yapabilirsiniz.

Ancak; marka isimleri, firma İsimleri ve  şirket isimlerinin başvuru sürecinde sıklıkla benzerlik ve iltibas tehlikesi nedeniyle re’sen ve/veya itiraz üzerine ret edildiğinden, inceleme ve değerlendirmenin de bir marka patent uzmanı tarafından yapılması oldukça yararlı olacaktır. 


Dolayısıyla, marka başvurusu yapmadan önce iletişim adreslerimizden veya yukarıdaki hızlı erişim formunu kullanarak, marka tescil sürecinde olası riskleri ve muhtemel sonuçlarını Etkin  Patent marka uzman vekillerimizden yazılı olarak isteyebilirsiniz.  

Marka isimleri, Firma isimleri ve şirket isimleri için yapılan araştırma ve inceleme işlemlerinde aynı veya benzer markaların yanı sıra asıl sorunların yaşandığı karışıklık ve iltibas yönünden inceleme ve değerlendirmeler de ayrıntılı yapılmalıdır. 

MARKA SORGULAMA İÇİN UYGULADIĞIMIZ TESTLER

Marka Sorgulama İşlemi Yapılan İsimlerin Markalaşmaya Uygunluğu 

Marka isimlerinin kullanılacak mal ve hizmetler için uygunluğu muhakkak incelenmektedir.

Marka Benzerliği ve İltibas İncelenmesi

Bütünüyle markalar arasında karışıklık ve iltibas yaratacak niteliklerde olup olmadığı ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. 


Marka İsimlerinde Öncelik ve Üstünlük Hakkı

Öncelikli ve eskiye dayalı kullanım hakkına dayanak yapılarak olası itirazlarda irdelenmektedir. Dahası bu yönde risk varsa çözümler geliştirilmektedir.


Ret Riski Olan Marka İsimlerine Tescil Kriterlerinin Kazandırılması

Tescili istenen marka isminin önceki tescillerle benzerliği ortadan kaldırabilecek yenilikçi çözümler üretilmektedir.


Markada Kullanılan İsim ve Logo Kombinasyonun Uygunluğu

Logo ve kelimelerin kullanım şekilleri nedeniyle RED riskinin varlığı ayrıca incelenmektedir.

Markanın Asli ve Baskın Unsurunun Belirlenmesi 

Öncesinde marka isminin asli ve esaslı unsurunun ne olduğu belirlenmektedir. İlave eklerin açık bir şekilde markalaşmaya uygunluğu öncelikle irdelenmektedir.
 

Marka İsminin Farklı Dillerde Anlam Araştırması 

Farklı dillerde de olsa markanın itibarını zedeleyecek argo vb. anlamlarının olup olmadığı bilhassa incelenmektedir.  


Marka Araştırma Raporu

Etkin Patent, öncelikle tescilli markalarla aynı ve/veya benzer olup olmadığını karşılaştırma yaparak raporlamaktadır.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir