Türk Patent Kararlarına İtirazlar , Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, marka tescil başvurularına Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Hükümlerince kısmi veya tümden Red kararı verebilir. ETKİN PATENT olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun kısmi veya tümden red kararlarına, redde sebep unsurlar ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yapılmakta  ve bu unsurları ortadan kaldırabilecek hukuki gerekçeler, bilgi, belge ve kabul görmüş ulusal ve uluslararası içtihatlar hazırlanarak itiraz eder.

Red gerekçeleri ve bu gerekçelere karşı elde olan deliller, belgeler ve hukuki gerekçelerin uygun olmaması veya karara itirazın sonuç alıcı olmayacağı kanaati var ise ayrıntılı bir şekilde gerekçeleriyle birlikte müşteriye raporlanarak yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak ve destek verir.

Aslında aslı olan başvuru öncesi tüm re’sen ve/veya itiraz üzerine  ret risklerinin öncelikle tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf edecek hukuki altyapı ve stratejilerin de hazır olması gerekmektedir.

Ancak maalesef genellikle “kervan yolda düzülür” mantığıyla hareket edilmesi, yol haritası ve strateji geliştirilmemesi nedeniyle telafisi oldukça güç maddi ve manevi zararlara sebebiyet vermektedir. 

YİDK İTİRAZLARI

İki şekilde YİDK itirazları yapılmaktadır.

Türk Patent Kararları , Birincisi başvuru yapılan marka başvurusunun  re’sen red kararına YİDK nezdinde itiralar yapılmaktadır.

İkincisi ise yayın kararı çıkmış ancak üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucunda verilen kısmi veya tümden red kararlarına itirazlar işlemleridir.

Etkin Patent olarak, marka tescil başvuru hizmeti verdiğimiz tüm müşterilerimize başvuru öncesi tüm riskler yani hem re’sen red riskleri hem de olası üçüncü tarafların itirazlarının muhtemel sonuçları yazılı olarak raporlanır. Dahası  olası riskleri bertaraf edecek yenilikçi çözümler üretilerek daha başvuru öncesi riskler minimize edilir ve sonradan olası zararlar önlenmeye çalışır.

Bu arada başvuru öncesi araştırma ve inceleme hizmeti ve başvuru hizmeti vermediğimiz müşterilerimizin de YİDK İtiraz hizmetleri de vermektedir. Ancak karara itiraz öncesi mevcut red risklerini bertaraf edebilecek hukuki ve haklı gerekçelerin olup olmadığı ve ilgili itirazın muhtemel sonuçları, hatta bir şekilde Türk Patent nezdindeki itirazların sonuç alıcı olmaması halinde olası YİDK kararlarının iptali davasının da muhtemel sonuçları yazılı olarak raporlanmakta ve ondan sonra aksiyon alınmaktadır. 

Dolayısıyla ister yayına itirazlar gerekse Türk Patent Kararlarına itirazlarda, olası muhtemel sonuçlarının mutlaka yazılı olarak talep etmenizi öneriyoruz. Özellikle yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu nedeniyle tüm itiraz iş ve işlemleri çok farklı ve yaratıcı çözümler gerektirmektedir. 

Daha ayrıntılı bilgileri ve varsa benzer sorunlarınızı öncelikle danışman ve marka vekillerimizle paylaşabilir, ve şirketimizin yaklaşımlarını ve yenilikçi çözümler hakkında bilgiler alabilirsiniz. 

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir