Yeni mağaza ve işyeri açmak isteyenlere, akılda kalıcı, güzel ve yaratıcı şirket isimleri ve firma isimleri bulmak için öneri ve örnekleri bulabilirsiniz.

Etkin Patent olarak;  yaratıcı yeni marka, şirket ve firma isimlendirme hizmetlerini tescil garantisiyle sunmanın yanı sıra istek olması halinde logo dahil sıfırdan kurumsal kimlik tasarımı da yapmaktayız. Ayrıntılar için marka danışmanlarımızdan bilgi ve destek alabilirsiniz.

Yaratıcı, çekici ve karizmatik yani ayırt edici gücü yüksek isimleri bulmanıza yardımcı olabilecek görüşlerimizi  ve isim örneklerini aşağıda incelemenizi öneriyoruz.

ŞİRKET İSİMLERİ

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Şirket kuruluşlarında Ticaret Unvanı olarak kullanılacak şirket isimleri tercihi aslında oldukça çok önemsenmesi gerekmektedir.


Yalnız Ticaret Odalarına, şirket isimlerinin ticaret unvanı olarak kayıt, tescil, koşul ve kriterleriyle şirket ismindeki marka niteliğinde kullanılan kök sözcüğünün marka hukuku bakımından kriterler oldukça farklıdır.


Çoğunlukla uzun bir arayıştan sonra bulunan ve oldukça benimsenen şirket ismi, tescil kriterleri araştırılmadan ticaret odalarına kayıt edildiği, tek başına bu kaydın şirket isminin kullanma ve koruma hakkına sahip olduğu gibi yanlış bir kanaat vardır.  

Oysa şirket isimlerini unvan olarak ticaret odaları kayıt yaptırırken, şayet önceden ilk sözcük bir başkası tarafından kayıt ve tescil edilmişse ise,  ilave bir ek kullanılarak kayıt ve tescil yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu kayıt asli ve baskın unsur olan kök kelime aynı faaliyet alanlarında bir başkası adına marka tescil var ise, ileride telafisi güç  maddi ve manevi sorun ve sonuçlarla karşılaşma tehlikesi bulunmaktadır.  

ŞİRKET İSMİ ÖRNEKLERİ

Şirketlerin kuruluş aşamalarında oldukça önemli olan olan hususları şirket isim örnekleri üzerinde açıklamaya çalışacağız. Örneğin Önceden  “Şirket İsimleri Ticaret Limited Şirketi” unvanı yani şirket isminin tescilli olsa dahi “Güzel Şirket İsmi Ticaret Limited Şirketi” şeklinde kayıt ve tescil yapılabilmektedir. Burada sadece başlangıçtaki ilk iki veya üç sözcüğün niteliklerine bakılmaksızın farklılıkları tescil için yeterli olsa da marka hukuku bakımından iki şirket ismini yeteri derecede ayırt edicilik sağlamayabilir.

Şöyle ki; şayet “Şirke isimleri” ibareleri Danışmanlık hizmet gruplarında bir başkası adına tescil ise “Güzel Şirket İsmi“ şeklinde kullanım marka tecavüzü niteliğindedir. Sözcükler farklı gibi görünse de anlamsal benzerlik olduğundan ticaret odasına kayıtlı olsa dahi marka niteliğinde kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edilmektedir.


Yine örneğin önceki örnekte olduğu gibi  “Şirket İsimleri Tic. Ltd.Şti.” şeklinde şirket ismi kayıtlı ve tescil olsa bile, sonraki örneğin “Güzel Şirket Adı A.Ş.” şeklinde şirket ismi ticaret odalarına kayıt tescil koşullarını karşılayabilir ancak her iki şirket unvanındaki “Şirket isimleri” ve “Güzel Şirket Adı” ibareleri kavramsal olarak benzer olmaları, aynı faaliyet alanlarında kullanılması nedeniyle iltibas tehlikesi yaratacağından bütün olarak da her iki şirket isimlerinin benzer olduğu kabul edilmektedir.Şayet her iki şirketin de marka tescil yoksa olası çekişmeler haksız rekabet hükümleri çerçevesinde çözümlenirken ilk kayıt eden öncelikli ve üstün hak sahibi olduğundan sonraki şirket ismi yani ticaret unvanın terkine karar verilir. Ancak her iki ticaret unvanı da tescilli olması ve tescilden doğan hakkın kullanımı gibi görüldüğünden ceza ve tazminat şartları oluşmayacaktır.


Ancak aynı örnek üzerinden gidersek “Şirket İsimleri” markası tescil edilmiş ise,  bir başkası “şirket adı”, “Güzel Şirket isimleri”, “karizmatik şirket isimleri“, “orjinal şirket isimleri”  “vb. sözcükleri barındıran  şirket isimleri Ticaret Unvanı olarak kayıt ve tescilli olsa bile  marka niteliğinde kullanılmayacağı gibi, unvanın bütünü haricindeki her türlü kullanım (kök kelime/kelimeler)  marka tecavüzü niteliğindedir. 
                                       

Dolayısıyla şirket isimleri seçerken Ticaret Odalarına kayıt ve tescil koşullarından ziyade marka tescil ve hukuki kriterlere uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde yıllar sonra olsa bile telafisi güç zararlarla karşılaşabilirsiniz.

ŞİRKET İSMİ ÖNERİLERİ

Şirket ismi önerilerimizin en önemlisi, şirket isimlerini hem ticaret unvanı hem de marka isimleri olarak kullanmak başlangıçta cazip görünse de sonradan yaşanabilecek sorunlar düşünülerek karar verilmesi yararlı olacaktır.

Şirket ismini kayıt tescil ettikten sonra, odalar, dernek, Vergi daireleri, Bankalar, Sözleşmeler vs. zamanla yığınla iş ve işlemlerde kayıtlı olacağından bir şekilde değişmesi halinde ciddi prestij kayıpları yaşanabilir.

Onun için aynı şirket ismini hem ticaret unvanı hem de ürün veya hizmet markası olarak kullanmadan önce mutlaka iyi düşünülmeli ve planlanmalıdır. Örneğin şirket ismininiz kök kelimesini bir ürün için marka olarak kullanıyor ve bir şekilde bu ürünle ilgili yanlış veya kötü imajın ortaya çıkması halinde şirket ismini de değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ki bu durumda sadece ürün değil önceden bir çok sözleşme, banka, vergi dairesi vs. önceden kayıtlı ticaret unvanını değiştirmek zorunda kalacağınız için hem ciddi maliyet ve emek harcanabileceği gibi ciddi prestij kayıpları da yaşanabileceğini de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yine şirket isimlerini tercih ederken, unvanın uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Eskiden ve halen şirket kuruluş sözleşmelerinde yazılı birbirinden farklı sektör isimleri sıralanarak oldukça uzun ticaret unvanları kayıt edilmektedir.

Şirketler asıl faaliyet alanlarıyla anılması önemlidir. Örneğin Ticaret Unvanlarında asıl faaliyet alanlarının yanı sıra sonradan düşünülen faaliyet alanlarının da eklenmesi şirket imajına oldukça zarar verir. Örneğin “Şirket İsimleri” isminde şirketiniz var ve ileride farklı alanlarda da ticaret yapmayı düşündüğünüzden “Şirket isimleri Bilgisayar ve Elektronik ve Tekstil Ltd. Şti.” şeklinde bir şirket unvanı şirket ve marka imajına zarar verebileceği gibi, aynı şirketin birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği algısı nedeniyle asıl faaliyet alanınızda uzman ve deneyim olmadığı algısı yaratabilir.

Her müşteri asıl faaliyet alanında uzman ve deneyimli olan ekiplerle çalışmak istediği için, küçük veya büyük farklı alanlarda hizmet gösterseniz bile (örneğin web tasarım hizmetinin yanı sıra donanım ve yazılım  satsanız dahi) şirket isminiz “Şirket İsmi Ltd.Şti ve/veya en fazla “Şirket İsmi Hizmetleri Ltd.Şti.” olması çok daha uygun olacaktır.

KARİZMATİK ŞİRKET İSİMLERİ

Karizmatik şirket isimlerinin en büyük özelliği ayırt edici gücü yüksek, akılda kalıcı ve kolay hatırlanabilir olmasının yanı sıra, gücü temsil eden kahramanlar,  pop starları vb. ünlülerle özdeşleşerek logo, sembol veya maskot  etrafında bir hikaye oluşturulmuş şirket isimleri olarak tanımlanabilir. 

Örneğin Starbucks ismini, Moby Dick kitabında kahve ticaret yapan Starbuck karakterinden almıştır

ORJİNAL ŞİRKET İSİMLERİ

Orjinal şirket isimlerinin en önemli unsuru türetme isimler olmasıdır. Ad, soyad, bölge, şehir, dağ, deniz, sayılar, formüller vb. isimlerinin harf, hece veya formüllerle kombine edilen isimler olarak tanımlanabilir. Orjinal şirket isimlerine en iyi örnek “google” olduğu söylenebilir. 

Matematiksel bir terim olan “Googol” 1.10100  sayısından türetilmiştir. Orjinal olduğu gibi oldukça yüksek ayrım gücüne sahip bir ibaredir. Dolayısıyla bugün arama motoru olarak şöhretli olmasaydı bile bu özellikleri nedeniyle düşük bir bütçe ile daha kolay bilinirlik sağlanabileceği gibi üçüncü taraflarca ilave eklerle taklit edilmesi de oldukça güç bir ibaredir.

ŞİRKET İSMİ SORGULAMA

Büyük bir emek ve maliyetlerle oluşturduğunuz ismi yani ticaret unvanını öncelikle bağlı bulunduğunuz Ticaret veya Sanayi Odalarının varsa web sayfaları üzerinden şirket ismi sorgulama yapılmasını veya bizzat ziyaret ederek araştırma yapmanızı, sonrasında kullanacağınız kök kelimenin şirketin asıl faaliyet alanları kapsamında tescilli olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır.

Konuya ilişkin önemli bilgileri ve araştırma yapabileceğiniz sayfa linklerini İsim Tescil Sorgulama ve marka sorgulama başlıklı yazılarımızda bulabilirsiniz.

FİRMA İSİMLERİ

Bilindiği gibi şahıs firmalarının ticari unvanları adı ve soyadlarından oluşmaktadır. Şahıs firmalarının kuruluş aşamalarında şirketlerdeki gibi ticari unvan zorunluluğun olmaması ve önemsenmemesi nedeniyle çoğunlukla  bir başkasına ait olup olmadığını araştırılmadan beğenilen bir ismi firma ismi olarak hemen kullanılmaya başlanmaktadır.


Dahası kuruluş aşamalarında Vergi Daireleri, Belediye, Esnaf Odaları vb. kuruluşlar kayıt esnasında da unvan sorulduğundan çok fazla düşünülmemiş isimler firma isimleri  olarak kayıt edilmektedir.


Hemen belirtelim her ne kadar Vergi dairesi, Belediye, Esnaf  Odaları vb. kurumlarda kayıt edilen firma isimleri şirketlerin unvanların sağladığı haklar ve üstünlükler sağlamaz. Yani Sanayi ve Ticaret odalarında  kayıt tescil edilen bir ticaret unvanı öncelikli kullanma hakkı sağlarken şahıs firmalarının odalar hariç,  çeşitli kurumlarda kayıtlı firma isimleri aynı üstünlüklere sahip olmaz.


Yani sadece vergi dairesinde kayıtlı bir işyeri, mağaza veya dükkan ismi, tümünün marka niteliğinde kullanılmaması halinde, sonrası olası çekişmelerde o isim üzerinde öncelikli ve üstün hak sahipliği iddialarınızı tek başına ispatlar belge değillerdir. Bu kayıtın yanı sıra yeteri derecede ilgili işyeri, dükkan, mağaza marka niteliğinde (reklam, tanıtım, katalog, fuar katılımları vs) kullandığınızı belgeleriyle ispatlamanız gerekir.


Dahası bu firma isimlerinin kayıtları öncelikli hak sağlamadığı gibi, şayet ilgili isimler bir başkası adına tescilli ise, tabela, kartvizit vb. alanlarda olası markasal kullanımlar marka tecavüzü olarak kabul edileceğinden oldukça sorunlar yaşanabilir.


Dolayısıyla firma isimlerini tercih ederken mutlaka tercih kriterlerine uygun olacak isimlerin seçilmesi ve mutlaka marka tescili yapılarak koruma altına alınmalıdır. Aksi takdirde hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğiniz gibi firma ismine yaptığınız bütün yatırımların da heba olmasına sebep olabilir.

GÜZEL FİRMA VE İŞYERİ İSİMLERİ

Şahıs olarak kayıtlı ticaret yapanlar, ürettikleri mal ve hizmetlerin pazarlama ve satış aksiyonlarında mutlaka bir isim kullanmak durumundadır. Geçmişte genellikle şahıs olarak kayıtlı işyeri ve firmalar çoğunlukla soyadlarını veya isimlerini işyeri ismi olarak kullanmaktaydı. Aynı soyad veya isimlerin, üstelik birçok şehirde,  çok fazla olması nedeniyle büyük karışıklıklar sebebiyet verdiği gibi ayrım gücü oldukça düşük kalmaktadır. 

Dolayısıyla gelecekte bilinir bir marka olabileceği öngörülerek güzel firma veya işyeri isimleri kullanılmalıdır. Marka isimlerinin temel özellikleri olan ayrım gücü yüksek, kolay hatırlanabilir ve telaffuz edilebilir olmasına özen gösterilmelidir. 

Hemen belirtmek gerekir ki, her ne kadar ilgili kurumlarda ad ve soyad ile kayıt olma zorunluluğu olsa bile, ad ve soyisimden oluşturulmuş işyeri veya firma isimlerinin kullanılmasını önermiyoruz. 

Örneğin Adil Işık markası üstelik birçok mağazası ve kuvvetli bilinirliği olmasına rağmen sonradan “ADL” olarak yoluna devam etmektedir. Onun için mutlaka isim veya soy ismi kullanılacak ise, bunlara ticareti yapılan mal/hizmetlerin önemli özelliklerini yansıtan ve ayrım gücü yüksek ilave eklerle firma veya işyeri isimlerinin oluşturulmasını ve kullanılmasını öneriyoruz.

YARATICI , ÇEKİCİ MAĞAZA VEYA DÜKKAN İSİMLERİ

Hemen herkes isimlendirme çalışmalarında, özellikle yaratıcı, çekici mağaza veya dükkan isimleri aramaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumunda her yıl ortalama 110-120 bin civarında marka başvurusu yapılıyor olması ve kullanılan sözcüklerin çok fazla kişi veya firmalar tarafından kullanılması nedeniyle ayırt edici gücünün düşük olması nedeniyle gün geçtikçe isim bulmak, özellikle de yaratıcı, ilginç, dikkat çekici, güzel mağaza ve dükkan isimleri bulmak oldukça zorlaşmaktadır.

Tüm bu zorluklara rağmen eş, dost, tanıdık ve arkadaşlarla yapacağınız beyin fırtınalarıyla çok güzel, yaratıcı çekici dükkan veya mağaza isimleri bulunabilir. 

Marka isimlendirme danışmanlarımızın da önemsediği bazı özellikler ve öneriler şu şekildedir;

Yaratıcı Mağaza İsimleri


Elektronik cihazlar satan bir mağaza ile butik olarak kıyafet satan giyim mağazası ile ayakkabı satan bir mağazanın isimleri aynı/benzer olması halinde tüketici nezdinde bilinirlik ve itibarı zayıf kalacaktır. 

O halde, bir elektronik mağaza için isim arıyorsanız, elektronik cihazların en önemli ve dikkat çekici özelliğini asli veya tali unsur olarak mağaza ismi olarak düşünülebilir. Yani teknik, yenilik, hız vb. elektronik sektörün önemli niteliklerini bildirir, tanımlayıcı olmayan yaratıcı bir mağaza ismi bulmanız gerekir. Buradaki temel unsur “yenilik”, “hız,” ve “teknik” sözcükleri refleks olarak hatırlatan yaratıcı yeni isim, hece veya tamlamalar yaratmaktır.

Yine kıyafet, iç giyim veya ayakkabı mağazası için örneğin moda, tasarım, özel işçilik, kişiye özel tasarım vb. hedef kitlenin dikkatini çekebilecek ama tanımlayıcı olmayan sözcük ve tamlamalardan yaratıcı mağaza isimleri oluşturulabilir.

Çekici Dükkan İsimleri


Bir bakkal veya market dükkanı ile bir şarküterinin ismi veya bir cafe ismi aynı/benzer olması halinde, bırakın çekici olmasını dikkat bile çekmeyeceklerdir. Dahası kendilerinden çok daha büyük alan ve sermaye ile iş yapan rakiplerinin baskıları nedeniyle istenilen kazançları elde etmek oldukça güçleşir.

Bunun yerine örneğin küçük  bir market olsa bile, diğerlerinden farklı bir hizmetini yansıtan, örneğin 7/24 ev/işyeri servis hizmetini, üstelik güleryüz ve fiyat farkı olmaksızın yansıtacak isim, logo, maskot ve/veya bunların kombinasyonların oluşturulan dükkan isimleri tüketicinin mutlaka ilgisini çekecektir.

Aynı şekilde cafe ismi ararken, diğerlerinden farklı ve/veya size özgü ürün ve hizmetin özelliklerini yansıtan ve tüketicilerin ilgisini çekecek şekil ve kelime kombinasyonlarından oluşturacağınız yaratıcı dükkan isimleri mutlaka tüketiciler tarafından tercih edilir olacaktır. Çünkü isim yaratıcılığınızı gösterdiğine göre, ürün ve hizmetlerinizin farklı tat ve tarzları olduğu algısı güçlenecektir.

Konuya ilişkili olan Marka İsmi Bulma başlıklı yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir