Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesine İlişkin Genel Kriterler

KRİTER ADI : Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri-Hizmet yeterlilik belgesine ilişkin Genel Kriterler

KAPSAM
Bu Kriter Posta işleme hizmetlerinin (Posta ayırım, dağıtım, iletim) tamamını veya bir kısmını veren/verecek olan firmaları kapsar

GENEL KURALLAR
-Posta işleme hizmetlerini veren/verecek olan firmanın bu hizmet alanı ticaret sicilinde yer almış olmalıdır.
-Posta İşletme Müdürlüğü nezdinde firmayı temsil eden yetkilinin enaz 1 yıl süreyle bu işi yapıyor olması veya daha önce bu süre kadar aynı işi yaptığını yasal belgelerle kanıtlamalıdır.
-Firma En az 30 elemanı geriye dönük 3 yıl içerisinde, söz konusu posta ayrım, dağıtım ve iletim hizmetlerinde enaz 120 gün süreyle kesintisiz çalıştırdığına dair SSK prim bordrolarını, bu işi yapmayanlar ise enaz 2 yıl boyunca 50 personelini herhangi bir kamu sektöründe enaz 120 gün süreyle kesintisiz çalıştırdığını belgelemeli ve buna ait SSK prim bordroları ibraz edebilmelidir.
-Firmanın bu hizmetleri verebilmesi için şirket adına kayıtlı, Posta İşletme Müdürlüğünce öngörülen özelliklere sahip enaz 2 aracı (5 yaşını geçmemiş) bulunmalıdır. Daha fazla aracı gerektiği hallerde bu araçlar kiralama yoluyla sağlanabilir
-Firma kiralık araçların sahibi tarafından aracın kullanım yetkisinin enaz 1 yıl süreyle kendisine verildiğine dair noter tasdikli sözleşme veya taahhütnameyi ibraz edebilmelidir.
-Araçların periyodik bakımlarının ve arıza durumlarında tamirlerinin yapılabilmesi için anlaşmalı olduğu bir tamir bakım servisi bulunmalıdır.
-Firma; araçlarla ve Posta İşleme Merkezi ile haberleşebilmek için bir sistem oluşturmalıdır
-Araçların ve taşıdığı posta gönderilerinin sigortaları yaptırılmalıdır.

PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR
-İşyerinde enaz lise veya dengi okul mezunu elemanlar çalıştırılmalıdır. Çalışanların görev , yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, dökümante edilerek bir nüshası imza karşılığı kendilerine verilmelidir.
-Çalışanların kıyafetleri tek tip olmalı, yaka kartı kullanılmalıdır.
-Çalışanlara ait ayrı ayrı kişisel bilgi dosyası oluşturulmalı, bu dosyada personelin savcılık kağıdı, ikametgah ilmuhaberi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı sureti, diploması , iş akdi vb. Belgeler bulunmalıdır.

İŞYERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
-İşyerinde enaz idari birim, sekreter odası, bekleme görüşme kabul birimi, münferit veya müstakil kullanma özelliğinde WC lavabo vb. mekan ve mahaller bulunmalıdır. Bu mekanlar amacına uygun tefriş edilmiş olmalıdır.
-İşyeri uygun bir sistemle ısıtılmalı, yangına karşı tedbirler alınmış olmalı, mekan ve mahaller amacına uygun şekilde aydınlatılmalı, temiz ve düzenli bulunmalıdır.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir