Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek şekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce, – başvuru tarihi kesinlik kazanmalıdır (başvuru dilekçesi, Türkçe veya yabancı dillerinden (İngilizce, Fransızca, Almanca) biri ile hazırlanmış tarifname, istemler, varsa tarifname ve istemlerde atıf yapılan resimler verilmelidir) – patent başvuru ücreti zamanında ödenmelidir. – Tarifname ve istemlerin Türkçe tercümesi zamanında iletilmelidir. Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde başvuru TPE tarafından reddedilecektir Başvuru unsurlarından eksik olanların (başvuru tarihi değiştirilerek dahi) sonradan tamamlanması mümkün değildir. Örneğin, ilk başvuru sırasında tarifnamede, istemlerde atıf yapılan resimler verilmemişse, başvuru reddedilecektir. 

Tarifname ya da istemlerde resimlere yapılan atıfların çıkarılarak başvuru işlemlerine devam edilmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında tarifname ya da istemlerde atıf yapılan resimler sayfalarında eksiklik olması durumunda başvuru reddedilmeyecek, şekli eksiklik sırasında değerlendirilecektir. Sonradan resim sayfası eklenmesi durumunda, eklenen resim sayfasındaki şekillerde ilk başvuru kapsamının dışına çıkacak şekilde değişiklik yapılmışsa (örneğin, sonradan sunulan resim sayfasında, ilk başvuruda sunulan resim sayfalarında gösterilmeyen/açıklanmayan unsurlar veriliyorsa) başvuru kapsamının aşıldığı kabul edilerek, başvuru tarihi yeniden düzenlenen resim sayfalarının sunulduğu tarih olarak değiştirilerek işlemlere devam edilecektir. Bu koşulları yerine getiren başvurular, patent siciline kayıt edilir ve başvuru konusu incelenir.

Başvuru konusu açıkça, 

a) Doğası gereği bir buluş niteliğinde değilse 

b) Buluş konusu  patent verilemeyecek bir konuysa,

c) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilikten yoksunsa, 

d) Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde sanayiye uygulanabilir nitelikten yoksunsa, 

e) Ek patent başvurusu olması durumunda, bu başvurunun amacı, diğer buluşun geliştirilmesi ya da ilerletilmesi değilse, TPE tarafından işlem durdurma gerekçesi dayanakları ile birlikte başvuru sahibine bildirilir ve başvuru sahibinden Uygulama Yönetmeliği hükümlerince üç ay süre içerisinde karşı görüşlerini sunması istenir. 

Başvuru sahibinin itirazının kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin giderilmemesi veya hiç itiraz edilmemesi veya ek patent için gereken koşulların açıkça yerine getirilmemesi durumunda başvuru reddedilir. Başvuru sahibinin karşı görüşleri ya da başvuruda yapılan değişiklikleri işlem durdurma sebeplerini ortadan kaldırıyorsa başvuru işleme alınır.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir