– Başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde (herhangi bir bildirime gerek olmadan) ödenmeli ve ödemenin yapıldığını gösteren bilgi Kuruma gönderilmelidir.

– Rüçhanlı başvuru ücretleri, ÇES sistemi üzerinde başvuru formu oluştururken rüçhan bilgileri kısmında belirtilen rüçhan sayısına göre değişmektedir.

– Başvuru esnasında tarifname takımı Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerinden biri ile verilebilir.

Patent veya faydalı model başvurularında, Türkçe çeviriler herhangi bir bildirime gerek
olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Kuruma gönderilmelidir.

Ulusal aşamaya giriş sırasında ödenmeyen geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, ait oldukları yıllardaki ücret tebliğinde belirtilen ilave ücretler esas alınarak cezalı olarak, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir.

PCT uyarınca, yukarıda belirtilen 30 ay içinde giremeyen başvurular için, bu süreye ek olarak 3 ay süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular (başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 33 ay içinde ulusal aşamaya giren) için PCT’den ulusal aşamaya giriş için başvuru ücreti ile birlikte başvuru ücretinin %50’si ek süre ücreti olarak ödenir. 30 ay içinde giremeyen başvurular için, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren yedi gün içinde ek süre ücretinin ödenmemiş olması durumunda, başvuru geri çekilmiş sayılır.

 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında 33 ay içinde de ulusal aşamaya giremeyen başvurular için başvuru yapma hakkının tesisi için ek bir süre verilmekte olup, PCT’nin ilgili hükmü uyarınca (PCT Yönetmelik Madde 49.6) Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenerek, süre ve gereklilikler yerine getirilerek başvuru yapılabilir. PCT’nin ilgili hükmü uyarınca aşağıda belirtilen süre ve gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir:

• uygun süre sınırına uyulmaması sebebinin giderildiği tarihten iki ay sonra veya,
• uygun sürenin bitim tarihinden itibaren 12 ay sonra,
• uygun süre sınırına uyulamaması sebepleri
• başvuru sahibinin 33 ay içinde de ulusal aşamaya giremeyen başvurular için Ücret Tebliğinde belirtilen ilgili ücreti ödemiş olması,
• anılan sebepleri destekleyecek bir bildiri veya başka kanıtların dosyalanması Başvuru (tarifname, istem veya istemler ve özetin) metni yabancı dilde (İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile) verildiğinde, Türkçe çevirilerinin verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin Ücret Tebliğinde belirtilen ücret, başvuru unsurlarının Türk Patent’ e verildiği tarihte veya bu tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenir. 

Ayrıca Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek bir süre daha talep edilebilir. Üç aylık ek süre talebi ise, Türkçe çevirilerinin verilmesi için tanınan bir aylık süre ücretinin ödenmiş olması koşuluyla, başvuru aşamasında veya söz konusu bir aylık süre içinde yapılır ve Ücret Tebliğinde belirtilen buna ilişkin üç aylık ek süre talep ücreti taleple birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin TÜRKPATENT’ e  öngörülen süreler içinde verilmemesi ve Ücret Tebliğinde belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. PCT uyarınca ulusal aşamaya girerken de, başvurunun İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden birinde verilmesi mümkün olduğundan, yukarıda belirtilen Türkçe çevirilerin teslimi için bir aylık (ulusal aşamaya girdiği tarihte veya ulusal aşamaya girdiği tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde) ve üç aylık (bir aylık ek süre bitmeden) ek süre ücretleri ödenerek talepte bulunulabilir. 

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir