Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: a) Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe ise tespit edilen dokümanlar İki Harfli Ülke Koduna göre gösterilmelidir (WIPO Standard ST. 3). Patent harici literatüründe ise (kitaplar,dergiler vb.) kitaplardaki ya da dergilerdeki bölümlerin yanı sıra belgenin türü ve yayın sayısı, ilgili bölümün yanı sıra kitabı veya dergiyi açıkça belirtecek şekilde gösterilir. b) araştırmada kullanılan uluslararası patent sınıfında (IPC) hiçbir yayın tespit edilememiş olsa dahi, araştırma için kullanılan IPC sınıfı; c) uygulanabildiği yerlerde, araştırmayı gerçekleştirmek için kullanılan veri tabanları; – WIPO Standardı ST. 14 gereğince büyük harflerle tespit edilen yayınların kategorileri (ilgili belirteçler). 

Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir. Bu kodlar ve açıklamaları aşağıdadır:


X: Buluşun tüm ana özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun yeni ya da buluş basamağına sahip olmadığını tek başına gösteren doküman

Y: Başka bir veya birden çok dokümanla birlikte ele alınınca buluşun tüm özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun buluş basamağına sahip olmadığını gösteren doküman

A: Buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında genel bilgi veren, buluşla doğrudan ilgili olmayan, yani buluşun patent almasına mani olmayan doküman

P: Buluşun başvuru tarihinden önce ve rüçhanından sonra yayımlanmış doküman

E: Buluştan önceki bir tarihli, ancak buluştan sonra yayımlanmış doküman

O: Sözlü açıklama, kullanım, sergi (teşhir) ya da başka yollarla yapılan açıklamalar

T: Buluşun başvuru tarihinden veya rüçhanından sonra yayımlanmış, buluşun dayandığı teori/prensibi hakkında bilgi veren ve buluşla çelişmeyen doküman


L: Başka bir nedenle kullanılan doküman

Düzenlenen araştırma raporu ilgili dokümanlarla birlikte Kurum tarafından başvuru sahibine bildirilir.

 Araştırma  raporu düzenlendikten sonra başvuru sahibine tebliğ edilir. Araştırma raporunda yer alan ilgili dokümanların kopyaları, araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderilir. Araştırma raporu  başvuru sahibine tanınan üç aylık sürenin sona ermesinden sonra araştırma raporu Bültende yayınlanır. Bültende yalnızca tekniğin bilinen durumuyla ilgili araştırma raporu düzenlenen başvurunun başvuru numarası yayınlanır. Araştırma Raporunun içeriğine TPE’nin internet sitesinde dosya takibi ile çevrimiçi olarak ya da dosya inceleme talebi yoluyla ulaşılabilir. 

Bültende Araştırma Raporunun yayınlanmasından sonra, ilgili dokümanlarda önemli bir hata (örn. bir dokümanın yanlış gösterilmesi) tespit edilirse, Bültende bir düzeltme yayınlanır. Araştırma raporu bağlamında yanlış yayın gönderilmişse, doğru olanın bir nüshası iletilir. Daha önceden yapılmış olan araştırma raporu yayını iptal edilir ve bu yayın yapılmamış kabul edilir. Başvuru sahibine, bu doğrultuda bilgi verilir.

Başvuru sahibine incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğini bildirmesi için tanınan üç aylık süre tekrar verilir. Başvuru sahibinin sistem tercihi düzeltilmiş araştırma raporu ile birlikte Bültende yayınlanır ve işlemlere devam edilir. 

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir