Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belirtmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2006/11 esas, 2006/338 karar sayılı kararında, “…benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belirtmektedir. KHK’nın 7/1(b) maddesi anlamında markalar arasındaki ayniyet veya benzerlik, salt markaların kelime unsurlarının benzerliği nedeniyle değil, markaların içerdiği şekil veya 3 boyutlu şekil unsurlarının benzerliği nedeniyle de ortaya çıkabilir. Markaların şekil unsurları, fotoğraflar, resimler, çizimler, logolar, amblemler başta olmak üzere grafikler, armalar, mühürler, etiketler vb. den oluşabilir.

 Markaların içerdiği şekil unsurlarının aynı olması hali açıktır, şekiller arasında birebir aynılık aranmaktadır ve ek bir açıklamaya gerek bulunmamaktadır. Şekil markalarının 7/1(b) maddesi kapsamında benzerliğinin incelenmesinde dikkate alınacak temel kriter görsel benzerliktir. Şekil markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ancak şekillerin bütünsel benzerliği ile mümkündür. Şekillerin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğinde, çizim, fotoğraf veya benzeri biçimde görüntülenmiş şekli unsurlarda üst düzeyde görsel benzerlik aranır. 

İki şekli unsurun 7/1(b) maddesi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmesi için kavramsal benzerlik yeterli değildir, şekiller arasında belirgin görsel benzerlik de olmalıdır. Örneğin, her ikisi de kanatları açık kartal şeklini ihtiva eden iki markadaki şekli unsurların ayırt edilemeyecek derecede benzer olarak kabul edilebilmesi için, markalarda kanatları açık kartal figürlerine yer verilmiş olması yeterli değildir, kartal şekillerinin üst düzeyde görsel benzerlik ihtiva etmesi de gerekir. 

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil) Genel görsel özellikler bakımından üst düzey benzerlik içeren şekillerde detayların farklı olması (örneğin, üst düzeyde benzerlik içeren kartal şekillerinden birisinin gagasının açık, diğerinin kapalı olması) markalar arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini ortadan kaldırmaz. Başka bir deyişle, detaylardaki farklılıkların ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini ortadan kaldırmadığı kabul edilir. 

Şekli unsur basit bir geometrik şekil veya ilgili sektörde ortak kullanıma açık bir şekilden ibaretse ve belirtilen şekiller özel bir biçimde tasarlanmamışsa, şekli unsurlar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmez. Örneğin; her iki markada da daire şeklinin veya yiyecek sektöründeki iki markada çatal resminin yer alması ayırt edilemeyecek derecede benzerlik için yeter şart değildir. Bununla birlikte yukarıda bu çatal şekillerinin özgün tasarımlarının özel stilize çizimlerinin üst düzeyde görsel benzerlik veya ayniyet içermesi halinde markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir