Etkin Patent olarak, isim tescili için hem ilgili marka isminin tescil kriterlerine sahip olup olmadığı hem de güçlü marka algısı yaratıp yaratmayacağı konularında konusunda uzman marka danışman ve marka vekillerince danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Etkin Patent olarak mutlaka, isim tescili için seçilen firma, şirket veya markanın önceden tescilli marka isimleriyle, yani önceki isim hakkı ile aynı veya benzerlerinin olup olmadığı, karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratan marka isimlerinin olup olmadığının ve hatta çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığını marka sorgulama ve isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz. 

Öncelikle Etkin Patent marka danışmanlarınca  ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescil başlıklı yazımızdan ve marka araştrma  yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka tescil sorgulama nedir ve nasıl yapılmalıdır başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.. 

Şahıs isimleri ve/veya isim ve soyadı birlikte marka tescili yapılarak ilgili mal ve hizmet grupları için koruma altına alınabilir. İlgili isim veya isim ve soyadı ile oluşturulan bileşke marka kayıtlı mal ve hizmetlerde aynı ismi taşıyan şahıs/şahıslar tarafından da tescil edilmedikçe kullanılamaz.

İSİM TESCİLİ NASIL ALINIR

İsim tescili almak için öncelikle tercih edilen isimlerin nitelikleri ve markalaşmaya uygun olup olmadığı mutlaka gözetilmelidir. Ayrıca isim tescil başvuru öncesi mutlaka önceden aynı/benzer isimlerin tescilli olup olmadığı araştırılmalıdır. Uzman tarafından İsim sorgulama sonucunda bir başkası adına aynı/benzer tescillerin olmaması halinde, konusunda deneyimli ve bilgili marka ve patent vekilleri aracılığıyla  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru ve tescil işlemlerine başlanmalıdır.Etkin Patent olarak özellikle soyad isimlerin sıklıkla marka olarak kullanılması nedeniyle aynı ad/soyad isimlerinin veya ikisinin bir arada aynı mal ve hizmet gruplarında farklı yörelerde kullanıldıklarını biliyoruz. Şimdilik herhangi bir sorun yaşanmaması sonradan da bir sorun yaşanmayacağı anlamına gelmemelidir. Özellikle de tescil edilmiş (yani patentlenmiş) isimlerin kendi isim ve soy isimleriniz olsa bile kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edileceğinden ciddi manevi ve maddi kayıplar sebebiyet verebilir.

Etkin Patent olarak bir kısım mal ve hizmetler hariç şahıs isim ve soy isimlerinin firma, şirket ve  marka olarak kullanılmasını önermiyoruz. Şahıs isim ve soy isimlerinden oluşturulmuş markalara bilinirlik kazandırmak ve ayırt edicilik kazandırmak veya ticareti yapılan mal ve hizmet gruplarıyla ilişkilendirmek oldukça güçtür.

Etkin Patent Olarak gerçekten kendi isim ve soy ismi ile ünlenmiş veya üretilen ürün ve hizmetlerin kişinin yetenekleriyle özdeşleşmesi halinde örneğin, ressamlar, tasarımcılar, sanatçılar vb. alanlarda faaliyet gösteren şahısların isim ve soy isimleriyle marka oluşturması halinde bu bilinirlikten oldukça yarar sağlayabilir. Ancak şöhretli ve tanınmış kişilerin isimlerinin bir başkası tarafından tescili ve kullanılması aynı etkiyi yaratmayacağı da unutulmamalıdır.

Etkin Patent olarak iştiraki olduğumuz Etkin Patent ve 70 çözüm ortağımız ile birlikte yürüttüğümüz marka şehir projesi kapsamında yerel isimlerinin gelecekte çok önemli kazanımları olacağını, özellikle o yöre ile ünlenmiş veya ünlenme ihtimali olan isimlerin çok önemli marka değerleri olacağını öngördüğümüzden, ilgili yöre ile ünlenmiş mal ve hizmet grupları için isim tescili yapılmasını öneriyoruz. Bu arada çözüm ortağımız Etkin Patent uzmanlarınca hazırlanmış isim tescili başlıklı yazının da incelenmesini öneriyoruz.

İsim Tescili ;Başka bir coğrafi bölgede ünlenmiş yöresel bir ürünün bir başka yörede marka olarak kullanılmasının yarardan çok zarar verebilir. Dolayısıyla isim tescili yapılacak marka seçiminde çok dikkatli olunması gerekir. Bugün için konumlandırılan marka isimlerinin bir değeri olmayabilir ama gelecekte oldukça değerlenebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.  Etkin Patent marka isim tescillerinin yanı sıra gelecek öngörüleri üzerine yaratıcı projelerle konumlandırılmış yeni marka isimlendirme çalışmaları da yapmaktadır.

İSİM PATENTİ NASIL ALINIR

İsim Tescili ;İsim patenti şirket veya firma isimlerinin veya mal ve hizmetlerde kullanılacak marka isimlerinin tescil yoluyla korunması ve hak sahibi olma anlamında algılanmakta ve  kullanılmaktadır. Yani isim patenti demek aslında marka tescili demektir.

Hemen hatırlatmak isteriz ki, alan adları, Ticaret Odalarına kayıt tescil koşulları ile marka tescil koşulları oldukça farklılık arz etmektedir.

İSİM PATENTİ NEDİR

İsim Patenti, şirket ve firmalar için kullanılan unvanlar, alan adları (domainler) ismin kullanılacak mal ve hizmetlerde  marka tescil yoluyla tescil ve korunması anlamında kullanılmaktadır.

İSİM PATENTİ ALMA

Marka niteliğinde kullanılacak isimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, kayıtlı mal ve hizmetlerde kayıt/tescili  ve korunması isim patenti alma anlamında kullanılmaktadır. 

Alan adı yani kullandığınız web adresinizin adınıza tescilli olması ve kullanılması mutlak korunma anlamında algılanmamalıdır. Yine Ticaret Odalarına kayıt ve tescilli olsa bile yine mutlak koruma ve kullanım hakları olduğu şeklinde düşünülmemelidir. Yani kullandığınız alan adı ve ticaret unvanının önceden aynı mal ve hizmetlerde bir başkası adına tescilli olması halinde her iki tescil şekli de size öncelik hakkı ve koruma hakkı sağlamayacağı gibi marka tecavüzü niteliğinde görülebilir ve  ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Dolayısıyla alan adı, ticaret unvanı ve mal ve hizmetlerde kullanılan isimlerin hem önceden tescilli markalar arasında araştırma yapılması hem de Ticaret Odalarında da başvuru öncesi araştırılmasını öneriyoruz. Dahası Ticaret Oda kaydı ve marka tescili olmasa bile uzun süredir marka niteliğinde kullanılması halinde, marka hukuki bakımından sahibine öncelikli ve üstünlük hakları sağladığından başvuru aşamasında itiraz yoluyla, tescil edilmiş ise dava yoluyla kullanılan ismin terkin/hükümsüzlüğü sağlanabilir.

Sonuç olarak isim patenti almak için mutlaka konusunda deneyimli ve uzman marka ve patent vekillerinden destek alınması gerekir.

ALAN ADI TESCİL VE İSİM HAKKI

İsim patenti şirket veya firma isimlerinin veya mal ve hizmetlerde kullanılacak marka isimlerinin tescil yoluyla korunması ve hak sahibi olma anlamında algılanmakta ve  kullanılmaktadır. Yani isim patenti demek aslında marka tescili demektir.

Hemen hatırlatmak isteriz ki, alan adları, Ticaret Odalarına kayıt tescil koşulları ile marka tescil koşulları oldukça farklılık arz etmektedir.

İSİM PATENTİ NEDİR

İsim Patenti, şirket ve firmalar için kullanılan unvanlar, alan adları (domainler) ismin kullanılacak mal ve hizmetlerde  marka tescil yoluyla tescil ve korunması anlamında kullanılmaktadır.

İSİM PATENTİ ALMA

Marka niteliğinde kullanılacak isimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, kayıtlı mal ve hizmetlerde kayıt/tescili  ve korunması isim patenti alma anlamında kullanılmaktadır. 

Alan adı yani kullandığınız web adresinizin adınıza tescilli olması ve kullanılması mutlak korunma anlamında algılanmamalıdır. Yine Ticaret Odalarına kayıt ve tescilli olsa bile yine mutlak koruma ve kullanım hakları olduğu şeklinde düşünülmemelidir. Yani kullandığınız alan adı ve ticaret unvanının önceden aynı mal ve hizmetlerde bir başkası adına tescilli olması halinde her iki tescil şekli de size öncelik hakkı ve koruma hakkı sağlamayacağı gibi marka tecavüzü niteliğinde görülebilir ve  ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Dolayısıyla alan adı, ticaret unvanı ve mal ve hizmetlerde kullanılan isimlerin hem önceden tescilli markalar arasında araştırma yapılması hem de Ticaret Odalarında da başvuru öncesi araştırılmasını öneriyoruz. Dahası Ticaret Oda kaydı ve marka tescili olmasa bile uzun süredir marka niteliğinde kullanılması halinde, marka hukuki bakımından sahibine öncelikli ve üstünlük hakları sağladığından başvuru aşamasında itiraz yoluyla, tescil edilmiş ise dava yoluyla kullanılan ismin terkin/hükümsüzlüğü sağlanabilir.

Sonuç olarak isim patenti almak için mutlaka konusunda deneyimli ve uzman marka ve patent vekillerinden destek alınması gerekir.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir