İş Sağlığı ve İş Güvenliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) ilkelerine göre “işçi sağlığı ve iş güvenliği” tanımı;
“Tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık ve refahlarının en üst düzeye yükseltilmesi ve bu durumun korunması, işyeri koşullarının,çevrenin ve üretilen malların meydana getirdiği sağlığa aykırı,sonuçların ortadan kaldırılması; çalışanları yararlanmalara ve kazalara maruz bırakacak risk etmenlerinin önlenmesi, yine çalışanların bedensel ve ruhsal özelliklere uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuç olarak iş görenlerin bedensel ve ruhsal gereksinimlerine uygun bir iş ortamı yaratılmasıdır.”
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ise iş kazalarını ve meslek hastalıklarını şöyle tanımlar;“İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olaydır”
 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
 Sigortalının işveren tarafından görev ile başka biryere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 Emekli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında,

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu meslek hastalıklarını da tanımlamıştır;
“İşçinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya arıza halleridir.”
İşverenin personelinin sağlığı ve güvenliğini koruma yükümlülüğü nedir?
 Anayasa’nın 49, 50 ve 60. maddeleri,
 Özel hukuka dayanan önlem alma yükümlüğü
 Borçlar Yasasının 332. maddesi
 Kamu hukukuna dayanan önlem alma yükümlülüğü
 l475 sayılı İş Yasasının 73-82 maddeleri
 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26. maddesi
 l593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası
 ILO’nun ll2 sayılı tavsiye kararı


Niçin işyerinizde iş güvenliği tedbirleri almak zorundasınız?
İş yerinizde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumanız için gerekli tedbirleri almanızı şart koşan yasal mevzuat yukarıda belirtilmiştir. Bu tedbirleri almanız size bir maliyet de getirecektir. Ancak ortaya çıkabilecek bir iş kazasının ve çalışanlarınızın sağlığının bozulmasının iş yerinizin verimliliğine ve gerçek maliyetlerine menfi tesirini düşünürseniz bu tedbirleri en iyi şekilde almanız gerektiği çok açıktır. İş yerinizin iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirleri açısından mevcut durumunu tespit etmek, eksiklikleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için İş güvenliği danışmanlarından veya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden yararlanabilirsiniz.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir