Globalgap Eurogap Tanımları yönetmenlikleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. (Bu ek GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel yönetmeliğinin V3.1-Kas09 bir kısmını oluşturur ve diğer GLOBALGAP (EUREPGAP) dökümantasyonu tarafından atıf yapılmış olabilir.)

 Aşağıdaki terimler, GLOBALGAP (EUREPGAP) içeriğindeki kullanımlarına dayalı olarak tanımlanmış olup, (alfabetik sıraya göre listelenmiştir).


1 Akreditasyon Kuruluşu: EN 45011 veya ISO/IEC Kılavuz 65’e göre Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) veya Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA) üyesi olan, ürün sertifikasyonu için olan Çok Taraflı Anlaşma (MLA) ve EA ve/veya IAF ile GLOBALGAP (EUREPGAP) arasındaki Kuruluş Anlaşması imza sahibi olan, GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikasyon kuruluşlarını değerlendirme ve akredite emekten sorumlu olan kuruluş.


 Aktif İçerik: Herhangi bir bitki koruma ürünündeki, hedef haşereyi öldüren yada kontrol eden maddedir. Bitki koruma ürünleri öncelikli olarak aktif içeriklerine göre düzenlenir.

 Tarımsal Üretim Birimi: Tarlalar, avlular, arsalar, meyve bahçeleri, seralar, canlı hayvan yapıları, kuluçka yerlerinden oluşan coğrafi bir bölge, tatlı su ve/veya tuzlu su faaliyetleriyle sınırlı coğrafik bölgeler ve/veya kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılan diğer bölge, yer ve nakliye aracı.


 Yıllık Mahsul: Ömrünü bir yılda tamamlayan bitki (örnek: tohumdan filizlenen, çiçek veren, tohum üreten ve aynı mevsim içinde ölen bitki. Bu tanım aynı zamanda patates ‘yumrusu’ tohumu içinde geçerlidir. Ayrıca çilek, kuşkonmaz, manyok, vs. de içerir).


 Müracaatçı Üretici veya Üretici Grubu: GLOBALGAP (EUREPGAP) onaylı bir CB tarafından Sertifikasyon için müracaat etmiş veya müracaat sürecinde olan Sertifikasyon Adayı.


6 Ekilebilir arazi: Nadasa bırakılmış tarlalar da dahil olmak üzere genelde bir ürün rotasyon sistemi çerçevesinde düzenli olarak işlenen arazi.


 Denetim: Bakınız ISO 19011 Kalite ve gıda güvenlik faaliyetleri ve sonuçlarının planlanmış prosedürlere uygun olup olmadığını tespit etmek ve bu prosedürlerin etkin bir şekilde uygulandığını ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığını tespit etmek için sistematik ve fonksiyonel olarak bağımsız bir muayene. GLOBALGAP (EUREPGAP)’te, hesap kontrolü/denetimleri, üretici bir grubun Kalite Yönetim Sistemi’nin doğrulanması demektir. Aynı zamanda bir Sertifikasyon Kurulu’nun bir Akreditasyon Kurumu tarafından gözetimi anlamına da gelir.


 Eşdeğerlik: Planların performansını değerlendirirken baz alınan veya kaynak olarak kullanılan bir grup değişken


 Eşdeğerlik Sertifikasyon Sistemi: GLOBALGAP (EUREPGAP) onaylı bir sertifikasyon kruluşu ve ISO/IEC, IEC 65 Rehberi ve Akreditasyonlarda Avrupa ve/veya IAF ve GLOBALGAP (EUREPGAP) arasında varılan mutabakata göre (IAF) Uluslararası Akreditasyon Forumu üyesi ve (MLA) Çokyönlü-Yatay Anlaşmasını imzalamış bir Akreditasyon kuruluşundan akreditasyonunu almış ve bu dökümanda belirtilmiş kriterler çerçevesinde prosedürlerini başarılı bir şekilde tamamlamış ve GLOBALGAP (EUREPGAP) tarafından resmi olarak tanınmış bir sertifikasyon sistemidir.


10 Eşdeğerlik Standardı: Eşdeğerlik bir onay sistemi veya GLOBALGAP (EUREPGAP) onay sistemi altında bu belgede belirtilmiş olan prosedürleri başarıyla tamamlamış ve resmen GLOBALGAP (EUREPGAP) tarafından onaylanmış olan bir standarttır.


11 İki yıllık: Ömrünü iki sene içerisinde tamamlayan ve arkasından ölen bir bitki.

12 Biyosid: Bir biyosid, mantar öldürücü ilaçlar, bitkileri yok eden ilaçlar, böcek öldürücü ilaçlar, yosun öldürücü ilaçlar, yumuşakçaları öldüren ilaçlar, akar öldürücü ilaçlar, ve kemirgen öldürücü ilaçlar anlamına gelir veya mikrop, bakteri, virüs, mantar, parazit öldürücü ilaçları ve antibiyotik içeren anti mikrobik bir madde olabilir


13 Biyoçeşitlilik: Rio de Janeiro’da yapılan 1992 Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi, “biyoçeşitlilik”’i “her kaynaktan yaşayan organizmalar arasındaki çeşitlilik ve bunların arasında karasal, deniz ve diğer su ekosistemleri ve bunların parçası oldukları ekolojik kompleksler olarak tanımlamıştır. Bu, aynı zamanda türler ve ekosistemler arasındaki ayrılıkları da içine alır”. Biyoçeşitlilik EIA ve EMP’nin ana konularıdır.


14 Biyogüvenlik: Biyolojik zararlardan korunmak için alınan önlemler ve uygulanan politikalardır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyogüvenlik, balıkların ve kabuklu deniz canlılarının bulaşıcı etmenlerden (virüsler, bakteriler, mantarlar veya parazitler) korunmasıdır. Enfeksiyonlara bağlı olan hastalıklar ölümlere neden olarak üretimin azalmasına ve ekonomik kayıplara neden olmakta ve ayrıca tüketiciler için de gıda güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Buna ek olarak, entansif balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği aktif olarak idare edilmeye başlandıkça, insanların temas etmeleri nedeniyle potansiyel patojen kaynağı olma ihtimalleri çok daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla üretim merkezlerinde suda yaşayan hayvanların sağlığını korumak için uygun güvenlik önlemleri alınması önemlidir. Bunlar, her biri elzem olan teşhis, hastalıktan koruma, hastalık kontrolü, vs.. gibi önlemlerdir ve Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Geliştirme (ESD) stratejileri çerçevesinde dayatılmalıdır.


15 Biyogüvenlik Planı: Hastalığın belirli bir bölgede veya potansiyel etki alanlarında gidişatını ve yayılışını tanımlayan ve buna göre hastalık riskini azaltmak için alınan ve alınacak olan uygun olabilecek önlemleri anlatan plandır. Plan aynı zamanda bu önlemlerin, risklerin yeniden değerlendirilmesi ve önlemlerin buna göre ayarlanması için nasıl denetlendiğini de anlatır.


16 BIPRO: GLOBALGAP’in Marka Bütünlük Programı

17 Damızlık Besi (balık esaslı kaynak): Su ürünleri yetiştiriciliğinde, damızlık, cinsel açıdan olgunluğa erişmiş, üretim amacıyla ayrı tutulan erkek, kültive türlere denir. Damızlıklar bir takım sebeplerle tutulur: Yumurta, ve kültive türler yetiştirmek için yabani türlere gerek duyulmamasını sağlayan, kontrollü bir çevrede yetişen yavru balıklar sağlamak. Yeni nesil yetiştirmek için hastalıksız bir soy üretmek. Seçici yetiştiricilik , bir damızlığı yabani hayvanları etkileyen hastalıklara karşı dirençli olması için üretmeye çalışmaktır. Damızlıklar, somon ve karides çiftliklerinde yaygındır.

18 Broyler: : Erken yaşta pazarlamak üzere yetiştirilen bir tavuk eti çeşidi.

19 Tampon bölge: Korunan bir alanın sınırına yakın bölge; farklı amaçlar için yönetilen alanlar arasındaki geçiş bölgesi.

20  Yığın: Akma, dökülme ve toprak kaymasını engellemek için toprağın yüzeyindeki bariyer.

21  Kalibrasyon: Genellikle bir aygıtın bir standartla olan değişkenliğinin ölçülmesi sonucu, gerekli düzeltme etkenlerinin ortaya çıkarılması için aletin doğruluğunu belirlemek.

22  Sertifikasyon: EN45011 /ISO Kılavuzu

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir